O nama

logo_small2

Da Valja je originalni Bosanskohercegovački brend koji radi na „odavanju počasti“ tradicionalnim  bosanskohercegovačkim jelima na kojima su odrasle generacije, a istovremeno i na popularizaciji i promociji istih za buduće naraštaje.

Sama fraza Da valja potiče iz Sarajevskog slenga kojom se želi naglasiti kvalitet ili dobro urađen posao. Proizvodi brenda Da valja su ručno rađeni magnetići koji predstavljaju trodimenzionalno prikazana tradicionalna bosankohercegovačka jela, koja su omiljena mnogim Balkancima, ali i hedonistima širom svijeta.

Magnetići su ručni rad i svaki primjerak je unikatan! Ideja Da Valja magnetića je da budu podsjetnik dobre hrane i dobrih trenutaka koje provedemo konzumirajući ih.

Brend, odnosno žig Da Valja je deponovan i upisan kao autorsko dijelo u knjigu evidencije autorskih djela i predmeta srodnih prava kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, kao grafički dizajn, pod naslovom dizajnirani panoi za za prodaju magnetića (BAZ1619196).

Proizvodi brenda Da Valja su takođe upisani u registar Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine pod brojem BAD16665, kao industrijski dizajn.

Vlasnik prava ima potpisan Ugovorom o licenci sa društvom AC CONNECTION d.o.o., kojem daje pravo na ekskluzivno zastupanje u proizvodnji i prodaji proizvoda brenda Da Valja, te korištenje žiga.